Draai voor klassieke weergave

Jaarlijks vele branden

in de bio-industrie

Gesponsorde koppelingen

Als slachthuizen glazen muren hadden

zouden er meer vegetariers zijn

Varkens houden

van lol trappen!

Melk komt na de bevalling

en die melk is voor mijn lam

Kalkoenen

in vrijheid

Konijnen

houden ook gewoon van het leven

Steeds meer volwassen melkkoeien

zien geen stukje wei

Haantjes leggen geen eieren

dus zij worden massaal gedood

The meatrix

Moet je zien!

Over de zuivel-industrie

The meatrix II

uit testen is gebleken

Dat vissen ook pijngevoel kennen.

Varkens zijn nog slimmer

en gevoeliger, dan honden

Varkens in de bio-industrie

Het "leven" van een varken in de vee-industrie

En zie het verschil...

Vrije, blije spelende soortgenoten

steeds minder momenten

de wei in

Wij houden ons dons

liever zelf!

veel preventief medicijngebruik

in de bio-industrie

Kalfje wil niet

weggehaald worden bij ma

Vleesstier

900 kilo..... naar slachthuis

Over de bio-industrie pagina

De term bio-industrie,(oftewel vee-industrie) komt samen met dierenwelzijns en dierenrechten-organisaties. Bio-industrie of vee-industrie: Het lijden van dieren die moeten leven als productiedieren in de fabriek (fabrieksdieren van de veehouderij, levend in de veefabrieken en in de bontfokkerijen zoals in de megastallen, varkensflats en in de pelsdierhouderij.

Laatste update:
5 april 2021

Over de beheerder

Welkom op deze pagina. Deze pagina gaat over het leven van de dieren in de bio-industrie De pagina gaat NIET over veehouders of andere commerciële zaken ten behoeve van de portemonnee van de veehouder of het genot van de consument. Het dier moet zich liefst volledig aan het systeem aanpassen. Het systeem van deze vee-industrie is gericht op volledige uitbuiting van dieren ten gunste van de veehouder en zijn/haar afnemende consumenten. Het lijden van dieren is ondergeschikt gemaakt. Is dat de manier om met dieren om te gaan?

Contact met de beheerder

Zuiglammetje

drinkt nog alleen melk

Blije varkens

met ruimte en in de buitenlucht

Dit vinden varkens heerlijk!

Deze varkens hebben geluk dat zij niet in de bio-industrie zitten

Geitenbokjes worden snel na de geboorte gedood

(zij geven immers geen melk)

veel paarden staan alleen

op stal