bio-industrie

Jaarlijks vele branden

Jaarlijks vele branden in de bio-industrie

Branden in de bio-industrie

Mannelijke geitjes (Bokjes)

Mannelijke kalfjes van de melkkoe zijn bijzaak

Struisvogels in de vee-industrie

 

Gesponsorde koppelingen

Deel van de schapen ook in de bio-industrie

Ken de geschiedenis van de bio-industrie

Als slachthuizen glazen muren hadden

Als slachthuizen glazen muren hadden zouden er meer vegetariers zijn

Vee-industrie-legkip

Vee-industrie-vleeskip

Wat is een soepkip?

Akties tegen dierenleed in megastallen helpen

Varkens houden

Varkens houden van lol trappen!

Melk komt na de bevalling

Melk komt na de bevalling en die melk is voor mijn lam

Melkgeiten

Kalkoenen

Kalkoenen in vrijheid

Kalkoentjes in de vee-industrie

Misstanden veetransporten

Konijnen

Konijnen houden ook gewoon van het leven

Steeds meer volwassen melkkoeien

Steeds meer volwassen melkkoeien zien geen stukje wei

Haantjes leggen geen eieren

Haantjes leggen geen eieren dus zij worden massaal gedood

Mannelijke kuikentjes (haantjes)

Te vinden verklaringen

The meatrix

The meatrix Video afspelen Moet je zien!

Over de zuivel-industrie

Over de zuivel-industrie Video afspelen The meatrix II

uit testen is gebleken

uit testen is gebleken Dat vissen ook pijngevoel kennen.

Vissen ook in de bio-industrie (aquacultuur)

Varkens zijn nog slimmer

Varkens zijn nog slimmer en gevoeliger, dan honden

Varkens in de bio-industrie

Varkens in de bio-industrie Video afspelen Het "leven" van een varken in de vee-industrie

En zie het verschil...

En zie het verschil... Video afspelen Vrije, blije spelende soortgenoten

steeds minder momenten

steeds minder momenten de wei in

Wij houden ons dons

Wij houden ons dons liever zelf!

veel preventief medicijngebruik

veel preventief medicijngebruik in de bio-industrie

Audio/video

Kalfje wil niet

Kalfje wil niet weggehaald worden bij ma

Vleesstier

Vleesstier 900 kilo..... naar slachthuis

Mannelijke kalfjes van de vleeskoe

Over de bio-industrie pagina

De term bio-industrie,(oftewel vee-industrie) komt samen met dierenwelzijns en dierenrechten-organisaties. Bio-industrie of vee-industrie: Het lijden van dieren die moeten leven als productiedieren in de fabriek (fabrieksdieren van de veehouderij, levend in de veefabrieken en in de bontfokkerijen zoals in de megastallen, varkensflats en in de pelsdierhouderij.

Laatste update:
28 december 2018

Over de beheerder

Welkom op deze pagina. Deze pagina gaat over het leven van de dieren in de bio-industrie De pagina gaat NIET over veehouders of andere commerciële zaken ten behoeve van de portemonnee van de veehouder of het genot van de consument. Het dier moet zich liefst volledig aan het systeem aanpassen. Het systeem van deze vee-industrie is gericht op volledige uitbuiting van dieren ten gunste van de veehouder en zijn/haar afnemende consumenten. Het lijden van dieren is ondergeschikt gemaakt. Is dat de manier om met dieren om te gaan?

Contact met de beheerder

Zuiglammetje

Zuiglammetje drinkt nog alleen melk

Blije varkens

Blije varkens Video afspelen met ruimte en in de buitenlucht

Dit vinden varkens heerlijk!

Dit vinden varkens heerlijk! Video afspelen Deze varkens hebben geluk dat zij niet in de bio-industrie zitten

World farm animals day __ 2 oktober!

Acties en petities tegen de vee-industrie

Overheid en burger discussie

Lichamelijke ingrepen bij de productiedieren

Keurmerk

Geitenbokjes worden snel na de geboorte gedood

Geitenbokjes worden snel na de geboorte gedood (zij geven immers geen melk)

veel paarden staan alleen

veel paarden staan alleen op stal